En nemmere hverdag med BPA

Hvem lever op til kravene for en BPA?

Der er en række krav man skal leve op til, for at kunne ansætte egne hjælpere via en BPA. Man skal bide mærke i, at en BPA er målretten borgere med et stort behov for hjælp og er derfor ikke relevant for alle. Det er primært borgere der har en meget stor afhængighed af hjælp til udførslen af de normale opgaver i hverdagen. Det er altså borgere der har behov som f.eks. udførlig pleje, en form for overvågning eller brug for ledsagelse i dagligdagen. Derudover er der 4 betingelse man skal opfylde, for at kan gøre brug af BPA. Det kræver, at man ikke kan få sine behov dækket af den almindelige personlige pleje, den praktiske hjælper eller form for ledsagelse. Derudover skal man kunne fungere som arbejdsgiver, da man skal ansætte disse hjælpere selv og fungere som ”chef” for de ansatte. Overdrager man alt det administrative og økonomiske i en BPA til et familiemedlem eller en virksomhed skal man stadig kunne opfylde rollen som en arbejdsleder, altså en form for ”chef”. Ydermere skal man være over 18 år før man kan ansætte sine egne hjælpere. Dog er der ingen øvre grænse, så du kan godt fortsætte efter pensionsalderen med sin BPA. Til sidst må man ikke benytte sig af botilbud, såsom plejehjem eller ældrehjem, hvor der bliver sørget for en personlig pleje og pædagogisk hjælp. Hvis man kan sige sig fri af alle disse betingelser vil man altså være berettiget til en BPA, der giver dig mulighed for at ansætte din egne hjælpere. Husk dog, at der vil være en sag der skal behandles hvor du vil blive vurderet individuelt i forhold til om en BPA er relevant for dig, så selvom du opfylder alle kravene kan der være årsager til at du ikke er berettiget.